Felhasználási feltételek

A krisztaline.com weboldal használatával a felhasználó ráutaló magatartásával elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A weboldal használata ezen feltételek és szabályok alapján működhet. Amennyiben az üzemeltető változtatásokat léptet életbe ezen területen azt közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét erre felhívja.

A krisztaline.com oldalainak felhasználási feltételei

A krisztaline.com oldalainak működésére, fenntartására, megjelenítésére, teljes tartalmi és formavilágára a Magyarországon hatályos jogszabályok és a nemzetközi szerződések az irányadók és egyezmények által biztosított keretek közötti érvényes jogvédelemben érvényes és azon belül minden vagyoni jog kizárólag a krisztaline.com oldal tulajdonosait (továbbiakban "Üzemeltető) illeti. A krisztaline.com oldalainak teljes tartalom és formavilága az üzemeltető szellemi alkotását képezi és szerzői jogvédelem alá tartozik. Tehát az üzemeltető külön írásbeli engedélye nélkül nem használható fel egyéb célokra. A felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül vagy közvetve sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a krisztaline.com oldalai felhasználója  - az online hozzáférésen túl - kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó az Internet hozzáféréséhez használt számítógépébe merevlemezen rögzítheti, kinyomtathatja, de nem jogosult az adott tartalom felhasználására, terjesztésére, más eszközzel vagy formában történő másolásra, egyéb tevékenységre nem használható fel.

A krisztaline.com oldalak tartalmának a fentieken túl többszörösítéséhez, másolásához vagy egyéb ezekkel kapcsolatos műveletek végzéséhez, további tartalmakba beillesztéshez az üzemeltető nem járul hozzá. Kivételt ez alól a krisztaline.com oldalak bármely elemének hivatkozások útján történő elérhetővé tétele, mindaddig míg a krisztaline.com oldalak valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalak a harmadik felhasználó közvetlenül a krisztaline.com oldalakra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a krisztaline.com nyitóoldalára /http://krisztaline.com/ mint az adott link megjelölt forrása mutató linket is. /a forrás: krisztaline.com megjelölésével / és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

A krisztaline.com oldalak tartalma tájékoztató jellegű és melyet saját kockázatára és felelősségére használhat fel. Nem garantáljuk, hogy az oldalakon megjelenő funkciók hibátlanok és működésük zavartalan továbbá, hogy a felmerülő hibákat azonnal javítjuk. Nem tudjuk garantálni a szerver vírusmentességét, mely az oldalak tartalmát szolgáltatja. Az idevonatkozó 2001, évi CVIII. Törvény értelmében az Üzemeltető nem ellenőrzi az általa linkek formájában hozzáférhetővé tett információk tartalmát nem keres olyan tényeket melyek jogellenes tevékenységre utalnak. Az alábbiak figyelembe vételével az Üzemeltető nem vállalja a oldalainak használatából közvetve vagy közvetlenül keletkező kárt. Továbbá nem vállalunk felelősséget a levelező fórumokon és egyéb ehhez hasonló szolgáltatásokon megjelenő tartalmakért, hozzászólásokért, és fenntartjuk a jogot, hogy ne közöljük, vagy a megfelelő jogszabályok alapján megszüntessük azokat. Nem felelünk az oldalainkon elhelyezett hirdetésekért üzenetekért sem. Nem vállalunk felelősséget a rajtunk kívül álló okokból hálózati elégtelenségekből következő hibákért,az emiatt bekövetkezett megsemmisülésért, a késve érkezett rendelésekért, ebből adódó károkért. Az információs rendszerekben okozott idegen behatolások következményeiért, a keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget.Valamint saját rendszerünket ért támadást, jogtalan behatolást és az így keletkezett kárt az elkövetővel megtéríttetjük.Ha oldalainkon mások vagy saját jogainkat sértő tartalmat helyeznek el az minden előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolíttatjuk és az okozóval a felmerült kárt megtéríttetjük. Szükség esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő tevékenység elkövetőjének megtalálásához. Az Üzemeltető a törvény 13.§-a szerint szabályozott eljárás esetében együttműködik a jogsérelmet szenvedett károsulttal.Ezen belül az Üzemeltető az általa működtetett oldalakon közzétett tartalmakat és azok által elérhető egyéb weboldalak hivatkozásaiért nem vállal semmilyen felelősséget.

A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei

A krisztaline.com oldalakat üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket amennyiben jogsértést követnek el elektronikus tartalmai ellen és megsértik az idevonatkozó jogszabályokat, és az elöljáró szervekkel együttműködik, hogy a cselekmény kiderüljön.